นิตยสารชีวิตต้องสู้
"นิตยสารชีวิตต้องสู้" โดยบริษัท ไลฟ์ นิวส์ จำกัด จัดประกวด "Thai Super Junior Award 2013"
ขอเชิญร่วมให้กำลังใจผู้เข้าประกวดรอบชิงชนะเลิศ
ในวันเสาร์ที่ 21 ธันนวาคม พ.ศ.2556
ณ ห้องคอนเวนชั่น ฮอลล์ สถาบันจัยจุฬาภรณ์
ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

ชีวิตใสวัยทีน 

 
สมัคร ยกเลิก
 
ประกาศกำหนดวันซ้อมเดินแบบและการแสดงในงาน
"ชีวิตต้องสู้ ไลฟ์ อวอร์ด ครั้งที่ 2"
 
เนื่องจากงานประทานรางวัล "ชีวิตต้องสู้ ไลฟ์ อวอร์ด ครั้งที่ 2"
ที่มีกำหนดการจัดงานวันจันทร์ที่ 26 พฤษภาคม 2557
ได้เลื่อนไปเป็นวันอังคาร ที่ 22 กรกฎาคม 2557
เนื่องจากการประกาศห้ามออกนอกเคหะสถานของคณะ คสช. 
จึงขอแจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการซ้อมเดินแบบแฟชั่นโชว์หน้าพระพักตร์ 
แก่น้องๆ ที่ผ่านการคัดเลือกดังที่ได้แจ้งรายชื่อให้ทราบไปแล้วนั้น
 
โดยขอให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกทุกคนไปรายงานตัว
และเข้ารับการฝึกซ้อม ตามกำหนดการใหม่
ณ สวนอาหารบางบัว สาขาบางเขน ห้องบี ดังนี้
 
การฝึกซ้อม ครั้งที่ 1 วันเสาร์ที่ 5 กรกฎาคม 2557 เวลา 13.00 -17.00 น.
 
การฝึกซ้อมครั้งที่ 2 วันอาทิตย์ ที่ 20 กรกฎาคม 2557 เวลา 11.00-17.00 น.
  
ซึ่งคณะกรรมการจัดงานฯ และครูผู้ฝึกสอนขอสงวนสิทธิ์
ในการตัดสิทธิ์ผู้ที่ไม่มาร่วมการฝึกซ้อมตามกำหนด
 
 
 

 

       
นิตยสารชีวิตต้องสู้
สนับสนุน...คนสู้ชีวิต
ก้าวสู่ปีที่ 22
นิตยสารชีวิตต้องสู้
ฉบับที่ 666
ประจำเดือนธันวาคม 2556
********************