นิตยสารชีวิตต้องสู้
Bambini TRENDY นิตยสารน้องใหม่ที่กำลังมาแรงในขณะนี้

ชีวิตใสวัยทีน 

สมัคร ยกเลิก

สมุนไพรใกล้ตัว ฉบับ 682 ( เมษายน 2558 )
“มะนาว” มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ : Citrus aurantifolia (Christm.) Swingle ชื่อสามัญ : Common lime วงศ์ : Rutaceae ชื่ออื่นๆ เรียกตามท้องถิ่นว่า : ส้มมะนาว มะลิว (ภาคเหนือ)
สมุนไพรใกล้ตัว ฉบับ 681 ( มีนาคม 2558 )
“น้อยหน่า” มีชื่อเรียกทางวิทยาศาสตร์ว่า : Annona squamosa L. ชื่อสามัญ : Sugar Apple มีชื่ออื่นๆ เรียกตามท้องถิ่นว่า น้อยแน่ มะนอแน่ หมักเขียบ เป็นไม้ยืนต้นสูง 3-5 เมตร มีใบเดี่ยวเรียงสลับ รูปใบหอกแกมขอบขนาน กว้าง 3-6 เซนติเมตร ยาว 7-13 เซนติเมตร ออกดอกเดี่ยวออกที่ซอกใบห้อยลง
สมุนไพรใกล้ตัว ฉบับ 679 ( มกราคม 2558 )
“อินทนิลน้ำ” มีชื่อเรียกทางวิทยาศาสตร์ว่า : Lagerstroemia speciosa (L.) Pers. ชื่อสามัญ : Queen's crape myrtle , Pride of India ชื่ออื่นๆ เรียกตามท้องถิ่น : ฉ่วงมู ฉ่องพนา (กะเหรี่ยง-กาญจนบุรี) ตะแบกดำ (กรุงเทพฯ) บางอบะซา (มลายู-ยะลา, นราธิวาส) บาเย บาเอ (มลายู-ปัตตานี) อินทนิล (ภาคกลาง ใต้)
สมุนไพรใกล้ตัว ฉบับ 678 ( ธันวาคม 2557 )
“ปีกแมลงสาบ” หรือ “ก้ามปูหลุด” มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า : Tradescantia zebrina Loudon (Zebrina pendula Schnizl.) วงศ์ : Commelinaceae เป็นไม้ล้มลุก แตกแขนงมาก ลำต้นทอดราบไปตามพื้นและชูส่วนปลายกิ่งสูง 10-30 เซนติเมตร ลำต้นอวบสีเขียวหรือเขียวประม่วงจนถึงม่วงลายเขียว
สมุนไพรใกล้ตัว ฉบับ 676 ( ตุลาคม 2557 )
“กะเพรา” มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า : Ocimum sanctum L. มีชื่ออื่นๆ เรียกตามท้องถิ่นว่า : กะเพราขน กะเพราขาว กะเพรา(ภาคกลาง) กอมก้อ กอมก้อดง(เชียงใหม่) อีตู่ไทย(ภาคอีสาน)
สมุนไพรใกล้ตัว ฉบับ 674 ( สิงหาคม 2557 )
“มะม่วงหิมพานต์” มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า : Anacardium occidentale L. มีชื่อสามัญว่า : Cashew nut tre วงศ์ : ANACARDIACEAE มะม่วงหิมพานต์มีชื่ออื่นๆ ใช้เรียกกันตามท้องถิ่นว่า กะแตแก(มลายู-นราธิวาส) กายี(ตรัง) ตำหยาว ท้ายล่อ ส้มม่วงชูหน่วย(ภาคใต้)
สมุนไพรใกล้ตัว ฉบับ 673 ( กรกฏาคม 2557 )
“มะพร้าว” มีชื่อเรียกทางวิทยาศาสตร์ว่า : Cocos nucifera L. var.nucifera มีชื่ออื่นเรียกตามท้องถิ่นว่า ดุง(จันทบุรี) เฮ็ดดุง(เพชรบูรณ์) โพล(กาญจนบุรี) คอส่า(แม่ฮ่องสอน) พร้าว(นครศรีธรรมราช) หมากอุ๋น
สมุนไพรใกล้ตัว ฉบับ 672 ( มิถุนายน 2557 )
“มะกรูด” มีชื่อเรียกทางวิทยาศาสตร์ว่า : Citrus hystrix DC. ชื่ออื่นๆ เรียกตามท้องถิ่น มะขุน มะขูด (ภาคเหนือ) มะขู (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน) ส้มกรูด ส้มมั่วผี (ภาคใต้)ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : เป็นไม้ต้นขนาดเล็กสูง 2-8 เมตร เปลือกต้นเรียบสีน้ำตาล มีหนามแหลมตามกิ่งก้าน ใบ เป็นใบประกอบที่มีใบย่อยใบเดี่ยวออกเรียงสลับ
สมุนไพรใกล้ตัว ฉบับ 671 ( พฤษภาคม 2557 )
“น้อยหน่า” มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Annona squamosa L. มีชื่ออื่นๆ เรียกตามท้องถิ่นว่า น้อยแน่ มะนอแน่ หมักเขียบ ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ น้อยหน่าเป็นไม้ยืนต้นสูง 3-5 เมตร มีใบเดี่ยวเรียงสลับรูปใบหอกแกมขอบขนานกว้าง 3-6 ซม. ยาว 7-13 ซม.
สมุนไพรใกล้ตัว ฉบับ 670 ( เมษายน 2557 )
“สะเดา” มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า : Azadirachta indica A. Juss. var. siamensis Valeton มีชื่ออื่นๆ เรียกตามท้องถิ่นว่า : สะเลียม(ภาคเหนือ) กะเดา(ภาคใต้) เป็นไม้ยืนต้น สูง 5-10 เมตร มีเปลือกต้นแตกเป็นร่องลึกตามยาว ยอดอ่อนสีน้ำตาลแดง
สมุนไพรใกล้ตัว ฉบับ 669 ( มีนาคม 2557 )
“คำแสด” มีชื่อเรียกทางวิทยาศาสตร์ว่า : Bixa orellana L. มีชื่ออื่นเรียกตามท้องถิ่นว่า : คำเงาะ คำแงะ คำไทย คำแฝด คำยง ชาตี จำปู้ ส้มปู้(เขมร-สุรินทร์) ชาด(ภาคใต้) ซิติหมัก(เลย) มะกายหยุมแสด(ภาคเหนือ) หมากมอง(ฉาน-แม่ฮ่องสอน)
สมุนไพรใกล้ตัว ฉบับ 668 ( กุมภาพันธ์ 2557 )
“กุ๋ยช่าย” มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Allium tuberosum Rottl. ex Spreng มีลักษณะทางพฤกษศาสตร์เป็นไม้ล้มลุกสูง 30-45 ซม. มีเหง้าเล็กและแตกกอ มีใบแบนเรียงสลับรูปขอบขนาน ยาว 30-40 ซม. โคนเป็นกาบบางซ้อนสลับกัน มีช่อดอกแบบซี่ร่ม ก้านช่อดอกกลมตันยาว 40-45 ซม. โดยปกติจะยาวกว่าใบ
สมุนไพรใกล้ตัว ฉบับ 666 ( ธันวาคม 2556 )
“กระเบา” มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า : Hydnocarpus anthelminthicus Pieere ex Laness. มีชื่ออื่นๆ เรียกตามท้องถิ่นว่า กระเบา(ทั่วไป) ตึก(เขมร-ภาคตะวันออก) กระเบาเบ้าแข็ง กระเบาใหญ่ กาหลง(ภาคกลาง) ตัวโฮ่งจี๊(จีน) เบา(สุรษฎร์ธานี)
สมุนไพรใกล้ตัว ฉบับ 664 ( ตุลาคม 2556 )
“คำแสด” มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า : Bixa orellana L. มีชื่ออื่นๆ ในแต่ละท้องถิ่นว่า คำเงาะ คำแงะ คำไทย คำแฝด คำยง ชาตี จำปู้ ส้มปู้ (เขมร-สุรินทร์) ชาด (ภาคใต้) ซิติหมัก (เลย) มะกายหยุมแสด (ภาคเหนือ) หมากมอง (ฉาน-แม่ฮ่องสอน)
สมุนไพรใกล้ตัว ฉบับ 663 ( กันยายน 2556 )
“แพงพวยฝรั่ง”..มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Catharanthus roseus (L.) G.Don มีชื่ออื่นๆ ที่เรียกกันตามท้องถิ่นว่า นมอิน (สุราษฎร์ธานี) ผักปอดบก (ภาคเหนือ) แพงพวยบก แพงพวยฝรั่ง (กรุงเทพมหานคร)
สมุนไพรใกล้ตัว ฉบับ 662 ( สิงหาคม 2556 )
“ขนุน” มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า : Artocarpus heterophyllus Lam. มีชื่ออื่นๆ เรียกตามท้องถิ่นว่า ขะนู (ชอง-จันทบุรี) ขะเนอ (เขมร) ซีคึย, ปะหน่อย (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน) นะยวยซะ (กะเหรี่ยง-กาญจนบุรี) นากอ (มลายู-ปัตตานี) เนน (ชาวบน-นครราชสีมา) มะหนุน (ภาคเหนือ, ภาคใต้) ล้าง, ลาน (ฉาน-เหนือ)
สมุนไพรใกล้ตัว ฉบับ 661 ( กรกฏาคม 2556 )
“เต่าร้าง” กลุ่มยารักษาตา คางทูม แก้ปวดหู ..“เต่าร้าง” มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Caryota mitis Lour มีชื่ออื่นเรียกตามท้องถิ่นว่า เต่าร้างแดง เชื่องหมู่ มะเด็ง งือเด็ง
สมุนไพรใกล้ตัว ฉบับ 660 ( มิถุนายน 2256 )
“ชะพลู” (ช้าพลู) มีชื่อเรียกทางวิทยาศาสตร์ว่า : Piper sarmentosum Roxb. ชื่อสามัญ : Wildbetal Leafbush มีชื่ออื่นๆ เรียกตามท้องถิ่นว่า นมวา(ภาคใต้) ผักปูนา ผักพลูนก พลูลิง(ภาคเหนือ) เย่เท้ย(กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน)
สมุนไพรใกล้ตัว ฉบับ 659 (พฤษภาคม 2556)
“มังคุด” มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Garcinia Mangostana L. ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ เป็นไม้ต้นสูง 10-12 เมตร ทุกส่วนมียางสีเหลือง มีใบเดี่ยวเรียงตรงข้ามรูปไข่ หรือรูปวงรีแกมขอบขนานกว้าง 6-11 ซม. ยาว 15-25 ซม. เนื้อใบหนา
สมุนไพรใกล้ตัว ฉบับ 656 (กุมภาพันธ์ 2556)
“เปราะหอมขาว-เปราะหอมแดง” มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า “Kaempferia galanga L.” มีชื่ออื่นตามท้องถิ่นว่า หอมเปราะ(ภาคกลาง) ว่านตีนดิน ว่านแผ่นดินเย็น ว่านหอม(ภาคเหนือ)


[ Page1  of  2 ] 1  2   Next>  Last Page>>

นิตยสารชีวิตต้องสู้
สนับสนุน...คนสู้ชีวิต
 
 
 
 

 

 

 
Copyright © 2009-2012 All Right Reserved. นิตยสาร ชีวิตต้องสู้