นิตยสารชีวิตต้องสู้
เตรียมพบกับโปรเจคใหม่ของนิตยสารชีวิตต้องสู้ได้ที่นี่...เร็วๆ นี้

ชีวิตใสวัยทีน 

สมัคร ยกเลิก

สมุนไพรใกล้ตัว ฉบับ 681 ( มีนาคม 2558 )
“น้อยหน่า” มีชื่อเรียกทางวิทยาศาสตร์ว่า : Annona squamosa L. ชื่อสามัญ : Sugar Apple มีชื่ออื่นๆ เรียกตามท้องถิ่นว่า น้อยแน่ มะนอแน่ หมักเขียบ เป็นไม้ยืนต้นสูง 3-5 เมตร มีใบเดี่ยวเรียงสลับ รูปใบหอกแกมขอบขนาน กว้าง 3-6 เซนติเมตร ยาว 7-13 เซนติเมตร ออกดอกเดี่ยวออกที่ซอกใบห้อยลง
สมุนไพรใกล้ตัว ฉบับ 679 ( มกราคม 2558 )
“อินทนิลน้ำ” มีชื่อเรียกทางวิทยาศาสตร์ว่า : Lagerstroemia speciosa (L.) Pers. ชื่อสามัญ : Queen's crape myrtle , Pride of India ชื่ออื่นๆ เรียกตามท้องถิ่น : ฉ่วงมู ฉ่องพนา (กะเหรี่ยง-กาญจนบุรี) ตะแบกดำ (กรุงเทพฯ) บางอบะซา (มลายู-ยะลา, นราธิวาส) บาเย บาเอ (มลายู-ปัตตานี) อินทนิล (ภาคกลาง ใต้)
สมุนไพรใกล้ตัว ฉบับ 678 ( ธันวาคม 2557 )
“ปีกแมลงสาบ” หรือ “ก้ามปูหลุด” มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า : Tradescantia zebrina Loudon (Zebrina pendula Schnizl.) วงศ์ : Commelinaceae เป็นไม้ล้มลุก แตกแขนงมาก ลำต้นทอดราบไปตามพื้นและชูส่วนปลายกิ่งสูง 10-30 เซนติเมตร ลำต้นอวบสีเขียวหรือเขียวประม่วงจนถึงม่วงลายเขียว
สมุนไพรใกล้ตัว ฉบับ 676 ( ตุลาคม 2557 )
“กะเพรา” มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า : Ocimum sanctum L. มีชื่ออื่นๆ เรียกตามท้องถิ่นว่า : กะเพราขน กะเพราขาว กะเพรา(ภาคกลาง) กอมก้อ กอมก้อดง(เชียงใหม่) อีตู่ไทย(ภาคอีสาน)
สมุนไพรใกล้ตัว ฉบับ 674 ( สิงหาคม 2557 )
“มะม่วงหิมพานต์” มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า : Anacardium occidentale L. มีชื่อสามัญว่า : Cashew nut tre วงศ์ : ANACARDIACEAE มะม่วงหิมพานต์มีชื่ออื่นๆ ใช้เรียกกันตามท้องถิ่นว่า กะแตแก(มลายู-นราธิวาส) กายี(ตรัง) ตำหยาว ท้ายล่อ ส้มม่วงชูหน่วย(ภาคใต้)
สมุนไพรใกล้ตัว ฉบับ 673 ( กรกฏาคม 2557 )
“มะพร้าว” มีชื่อเรียกทางวิทยาศาสตร์ว่า : Cocos nucifera L. var.nucifera มีชื่ออื่นเรียกตามท้องถิ่นว่า ดุง(จันทบุรี) เฮ็ดดุง(เพชรบูรณ์) โพล(กาญจนบุรี) คอส่า(แม่ฮ่องสอน) พร้าว(นครศรีธรรมราช) หมากอุ๋น
สมุนไพรใกล้ตัว ฉบับ 672 ( มิถุนายน 2557 )
“มะกรูด” มีชื่อเรียกทางวิทยาศาสตร์ว่า : Citrus hystrix DC. ชื่ออื่นๆ เรียกตามท้องถิ่น มะขุน มะขูด (ภาคเหนือ) มะขู (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน) ส้มกรูด ส้มมั่วผี (ภาคใต้)ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : เป็นไม้ต้นขนาดเล็กสูง 2-8 เมตร เปลือกต้นเรียบสีน้ำตาล มีหนามแหลมตามกิ่งก้าน ใบ เป็นใบประกอบที่มีใบย่อยใบเดี่ยวออกเรียงสลับ
สมุนไพรใกล้ตัว ฉบับ 671 ( พฤษภาคม 2557 )
“น้อยหน่า” มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Annona squamosa L. มีชื่ออื่นๆ เรียกตามท้องถิ่นว่า น้อยแน่ มะนอแน่ หมักเขียบ ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ น้อยหน่าเป็นไม้ยืนต้นสูง 3-5 เมตร มีใบเดี่ยวเรียงสลับรูปใบหอกแกมขอบขนานกว้าง 3-6 ซม. ยาว 7-13 ซม.
สมุนไพรใกล้ตัว ฉบับ 670 ( เมษายน 2557 )
“สะเดา” มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า : Azadirachta indica A. Juss. var. siamensis Valeton มีชื่ออื่นๆ เรียกตามท้องถิ่นว่า : สะเลียม(ภาคเหนือ) กะเดา(ภาคใต้) เป็นไม้ยืนต้น สูง 5-10 เมตร มีเปลือกต้นแตกเป็นร่องลึกตามยาว ยอดอ่อนสีน้ำตาลแดง
สมุนไพรใกล้ตัว ฉบับ 669 ( มีนาคม 2557 )
“คำแสด” มีชื่อเรียกทางวิทยาศาสตร์ว่า : Bixa orellana L. มีชื่ออื่นเรียกตามท้องถิ่นว่า : คำเงาะ คำแงะ คำไทย คำแฝด คำยง ชาตี จำปู้ ส้มปู้(เขมร-สุรินทร์) ชาด(ภาคใต้) ซิติหมัก(เลย) มะกายหยุมแสด(ภาคเหนือ) หมากมอง(ฉาน-แม่ฮ่องสอน)
สมุนไพรใกล้ตัว ฉบับ 668 ( กุมภาพันธ์ 2557 )
“กุ๋ยช่าย” มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Allium tuberosum Rottl. ex Spreng มีลักษณะทางพฤกษศาสตร์เป็นไม้ล้มลุกสูง 30-45 ซม. มีเหง้าเล็กและแตกกอ มีใบแบนเรียงสลับรูปขอบขนาน ยาว 30-40 ซม. โคนเป็นกาบบางซ้อนสลับกัน มีช่อดอกแบบซี่ร่ม ก้านช่อดอกกลมตันยาว 40-45 ซม. โดยปกติจะยาวกว่าใบ
สมุนไพรใกล้ตัว ฉบับ 666 ( ธันวาคม 2556 )
“กระเบา” มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า : Hydnocarpus anthelminthicus Pieere ex Laness. มีชื่ออื่นๆ เรียกตามท้องถิ่นว่า กระเบา(ทั่วไป) ตึก(เขมร-ภาคตะวันออก) กระเบาเบ้าแข็ง กระเบาใหญ่ กาหลง(ภาคกลาง) ตัวโฮ่งจี๊(จีน) เบา(สุรษฎร์ธานี)
สมุนไพรใกล้ตัว ฉบับ 664 ( ตุลาคม 2556 )
“คำแสด” มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า : Bixa orellana L. มีชื่ออื่นๆ ในแต่ละท้องถิ่นว่า คำเงาะ คำแงะ คำไทย คำแฝด คำยง ชาตี จำปู้ ส้มปู้ (เขมร-สุรินทร์) ชาด (ภาคใต้) ซิติหมัก (เลย) มะกายหยุมแสด (ภาคเหนือ) หมากมอง (ฉาน-แม่ฮ่องสอน)
สมุนไพรใกล้ตัว ฉบับ 663 ( กันยายน 2556 )
“แพงพวยฝรั่ง”..มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Catharanthus roseus (L.) G.Don มีชื่ออื่นๆ ที่เรียกกันตามท้องถิ่นว่า นมอิน (สุราษฎร์ธานี) ผักปอดบก (ภาคเหนือ) แพงพวยบก แพงพวยฝรั่ง (กรุงเทพมหานคร)
สมุนไพรใกล้ตัว ฉบับ 662 ( สิงหาคม 2556 )
“ขนุน” มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า : Artocarpus heterophyllus Lam. มีชื่ออื่นๆ เรียกตามท้องถิ่นว่า ขะนู (ชอง-จันทบุรี) ขะเนอ (เขมร) ซีคึย, ปะหน่อย (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน) นะยวยซะ (กะเหรี่ยง-กาญจนบุรี) นากอ (มลายู-ปัตตานี) เนน (ชาวบน-นครราชสีมา) มะหนุน (ภาคเหนือ, ภาคใต้) ล้าง, ลาน (ฉาน-เหนือ)
สมุนไพรใกล้ตัว ฉบับ 661 ( กรกฏาคม 2556 )
“เต่าร้าง” กลุ่มยารักษาตา คางทูม แก้ปวดหู ..“เต่าร้าง” มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Caryota mitis Lour มีชื่ออื่นเรียกตามท้องถิ่นว่า เต่าร้างแดง เชื่องหมู่ มะเด็ง งือเด็ง
สมุนไพรใกล้ตัว ฉบับ 660 ( มิถุนายน 2256 )
“ชะพลู” (ช้าพลู) มีชื่อเรียกทางวิทยาศาสตร์ว่า : Piper sarmentosum Roxb. ชื่อสามัญ : Wildbetal Leafbush มีชื่ออื่นๆ เรียกตามท้องถิ่นว่า นมวา(ภาคใต้) ผักปูนา ผักพลูนก พลูลิง(ภาคเหนือ) เย่เท้ย(กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน)
สมุนไพรใกล้ตัว ฉบับ 659 (พฤษภาคม 2556)
“มังคุด” มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Garcinia Mangostana L. ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ เป็นไม้ต้นสูง 10-12 เมตร ทุกส่วนมียางสีเหลือง มีใบเดี่ยวเรียงตรงข้ามรูปไข่ หรือรูปวงรีแกมขอบขนานกว้าง 6-11 ซม. ยาว 15-25 ซม. เนื้อใบหนา
สมุนไพรใกล้ตัว ฉบับ 656 (กุมภาพันธ์ 2556)
“เปราะหอมขาว-เปราะหอมแดง” มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า “Kaempferia galanga L.” มีชื่ออื่นตามท้องถิ่นว่า หอมเปราะ(ภาคกลาง) ว่านตีนดิน ว่านแผ่นดินเย็น ว่านหอม(ภาคเหนือ)
สมุนไพรใกล้ตัว ฉบับ 653 (พฤศจิกายน 2555)
“กระทือ” มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Zingiber zerumbet (L.) Smith. และมีชื่ออื่นๆ ที่เรียกกันตามท้องถิ่นว่า กระทือป่า กะแวน กะแอน แสมดำ แฮวดำ เฮียวดำ (ภาคเหนือ) เฮียวแดง (แม่ฮ่องสอน)


[ Page1  of  2 ] 1  2   Next>  Last Page>>

นิตยสารชีวิตต้องสู้
สนับสนุน...คนสู้ชีวิต
ก้าวสู่ปีที่ 22
นิตยสารชีวิตต้องสู้
ฉบับที่ 674
ประจำเดือนสิงหาคม 2556
 
********************
 
 
 

 

 

 
Copyright © 2009-2012 All Right Reserved. นิตยสาร ชีวิตต้องสู้